Kursy konwersacyjne języka włoskiego

Niemal zawsze podczas nauki języka obcego napotykamy na przysłowiową „barierę w mówieniu”. Tu sama znajomość słownictwa i gramatyki nie wystarczy,  niezbędna jest praktyka. Kursy konwersacyjne przeznaczone są właśnie dla tych, którzy znają już język włoski i chcieliby nabrać swobody i biegłości w wypowiadaniu swoich myśli.

kursy konwersacyjne z języka włoskiego

Cele i zalety kursów konwersacyjnych:

Kursy konwersacyjne opierają się głównie na mówieniu, oprócz tego na mówieniu i jeszcze trochę na mówieniu. Gramatyka, czasy, odmiany… oczywiście są gdzieś w tle, ale nie są najważniejsze. I właśnie o to chodzi.

Przed zajęciami studenci otrzymują  materiały dotyczące określonego tematu, które są podstawą do rozpoczęcia dyskusji. Można się z nimi zapoznać, ale nie jest to niezbędne.  To i tak dopiero początek… Jak potem rozwinie się dyskusja, jak daleko zabrnie i jakich tematów sięgnie, tego nie wie nikt. Lektor jest tylko moderatorem, ale każdy uczestnik spotkania może skierować ją na nowe tory. A że ludzie mają różne poglądy to czasem bywa gorąco, a zawsze ciekawie. I właśnie tak, niepostrzeżenie osiągniemy cel, czyli: „chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

W ramach kursu konwersacyjnego spotykamy się raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne. Kurs liczy w sumie 15 spotkań (30 godz. lekcyjnych). Organizujemy kursy konwersacyjne zarówno w formule stacjonarnej, jak i online.